+385 (0)99 2544818

Opći uvjeti poslovanja

Zahvaljujemo na rezervaciji i molimo Vas da obratite pažnju na sljedeće uvjete poslovanja hotela:

  • Važeća kreditna kartica je potrebna kao garancija Vaše rezervacije.
  • Garancijski depozit za goste bez kreditne kartice prihvaća se najkasnije do 7 dana nakon nastanka rezervacije.
  • Prijava u objekt, moguća je nakon 15:00, na dan dolaska.
  • Odjava iz objekta se mora obaviti do 12:00, na dan odlaska.
  • Želite li promijeniti ili otkazati napravljenu rezervaciju, izmjene možete napraviti online, u skladu s Uvjetima otkaza rezervacije.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte našu službu rezervacija na e-mail: info@aero-studio.com.

Aero Studio d.o.o. pridržava pravo odbiti, otkazati ili izmijeniti rezervaciju ukoliko je došlo do zlouporabe rezervacijskog sustava ili je ista napravljena očiglednom greškom korisnika.


Uvjeti otkaza rezervacije

Rezervaciju držimo do 24:00 sati, na dan dolaska. Otkaz rezervacije je moguće putem službene email poruke na info@aero-studio.com.

U nastavku se nalaze uvjeti otkaza rezervacije:

  • ukoliko otkažete do 7 dana prije datuma dolaska, naknada neće biti naplaćena
  • ukoliko otkažete 7-3 dana, 50%
  • ukoliko otkažete unutar 3 dana, kao i nedolaska, cjelokupna rezervacija će biti naplaćena

u slučaju odlaska tijekom boravka, ostatak noćenja će se smatrati kao nedolazak i biti će naplaćen u cijelosti